વાહન ચાલકો માટે આવ્યા ખુશ સમાચાર, હવે નહિ ભરાવો પડે આ દંડ – ગુજરાત સરકાર નો આદેશ

ગુજરાત માં ટુ વ્હીલર અને ફોર વ્હીલર વાહન ચાલકો માટે ગુજરાત સરકારે એક મહત્વ નો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યમાં મળેલી

Continue reading