ભેંસો ચરાવવા ગયા હતા બાળકો, પ્લાસ્ટિક ની થેલી માંથી નીકળ્યા 13 ડબ્બાઓ અંદર જોયું તો હોશ ઉડી ગયા.

પાટણ : જીલ્લાના સિદ્ધપુર તાલુકાના તાવડિયા ગામે પાણી નાં વ્હોળા માં અવાવાર જગ્યા પર 13 જેટલા પ્લાસ્ટિક નાં ડબ્બામાં માનવ

Continue reading

પશુપાલકો માટે ખુશી નાં સમાચાર, બનાસ ડેરી નાં ચેરમેને કરી મોટી જાહેરાત.

નમસ્કાર પશુપાલક મિત્રો આપણા દેશમાં શ્વેત ક્રાંતિ માં ખૂબજ આગળ છે અને શ્વેત ક્રાંતિ માં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માં બહોળા પ્રમાણ

Continue reading