ખેડુત સાધન સહાય યોજના 2023. આઈ ખેડુત પોર્ટલ યોજના 2023. I khedut yojana 2023.

સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવતી હોય છે ત્યારે ફરી વખતે સરકારે ખેડૂતો માટે ખેતીવાડી માટે ઉપયોગી અનેક સાધનો માટેના ફોર્મ ભરવાનાં શરૂ કરી દિધા છે. ખેડૂતોને ખેતીમાં સાધનો ખુબજ ઉપયોગી હોય છે. આધુનિક સાધનો ખરીદવા માટે સરકાર સબસીડી આપતી હોય છે. ખેડૂત આવા અદ્યતન અને ટેકનોલોજી વાળા સાધનો ખરીદી શકે તે માટે સરકાર … Read more

Kishan Parivahan Yojana 2023. Farmer Scheme 2023.

We know that the government is releasing many schemes for the farmers. Then once again Kishan Parivahan Yojana has been released for the benefit of farmers. Farmers will benefit a lot due to this scheme. The government has implemented Kishan Parivahan Yojana for the manipulation of goods from farmers’ fields. In this scheme, the government … Read more

Anubandham Portal 2023

Anubandham Portal 2023

Anubandham Portal 2023 :– The government is launching many types of portals to improve employment opportunities. Through these portals all citizens will be able to apply for various jobs. The Gujarat government has also launched the Anubandham portal. Anubandham Portal 2023 Through this portal, employers will be able to hire workforce and job seekers will … Read more

Gharghanti Sahay Yojana

Gharghanti Sahay Yojana

Are You Looking for  Gharghanti Sahay Yojana ? So the complete information about Gharghanti Sahai Yojana Top Mahiti will be given to you here in this post. Here we will tell you the information about this scheme and also what is the purpose of household assistance scheme. Gharghanti Sahay Yojana: Divyang Sadhan Sahay Yojana is … Read more

ગુજરાતમાં વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત થયેલ જિલ્લાઓમાં સરકાર દ્વારા કેશડોલ્સની સહાય, જુવો , JUVO

ગુજરાતમાં વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત થયેલ જિલ્લાઓમાં સરકાર દ્વારા કેશડોલ્સની સહાય, જુવો , JUVO

Biporjoy Cyclone in Gujarat: વિનાશક BIPARJOY ચક્રવાતને પગલે ગુજરાત સરકાર તરફથી કોને રોકડ સહાય મળશે તે શોધો. જાણો કે કેવી રીતે આ પ્રોગ્રામનો હેતુ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ અને પરિવારો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા દૈનિક સંઘર્ષને દૂર કરવાનો છે. વાવાઝોડા કેશડોલ્સની સહાય ગુજરાતમાં BIPARJOY ચક્રવાતના પરિણામે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના અસંખ્ય રહેવાસીઓને કુદરતી આપત્તિની વિનાશક અસરથી ઝઝૂમી રહ્યા … Read more

Vhali dikari yojana 2023.

We know that currently many schemes are released by the government. Government releases many schemes for farmers and poor. Keeping in mind that there are many poor people in our country, the government releases schemes. The name of the scheme was vhali dikari yojana which was released by Gujarat government in the year 2019 to … Read more

Fill the form in this government scheme and get 15 thousand rupees salary per month.

The government is giving us many times assistance and also releasing recruitment for employment to the youth, currently the Ayushman Bharat Yojana is going on all over India and youth will get jobs as many recruitments are to be done under this scheme. Modi government’s most ambitious ‘Ayushman Bharat Yojana’ is praised not only in … Read more