ટ્રેકટર ખરીદવા માટે સરકાર આપી રહી છે 50 ટકા સબસિડી. જુઓ કેવી રીતે મળશે લાભ. Tractor yojana

Agriculture is the main product in our country and when most of the people of our country are dependent on agriculture, the government has launched an important tractor scheme for the farmers and through this scheme the farmers can benefit a lot. We know that in earlier times people used to cultivate by oxen but … Read more

માત્ર 10 રૂપિયામાં મળી રહ્યા છે LED બલ્બ, મોદી સરકાર ની મહત્વ પુર્ણ યોજના only 10 rupees led bulb

An important plan has been issued by the Government of India. Under this plan you can buy led bulbs for only Rs 10. Gram Ujala Yojana provides cheap LED bulbs to the villagers for only Rs. The government is making every effort to ensure electricity in the village.Employees appointed under this scheme will go to … Read more

રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના 2021, Rashtriy kutumb sahay yojana 2021

The Government of Gujarat has recently launched a scheme called Rashtriy kutumb sahay yojana. Under this scheme, if a person dies naturally or accidentally, he is eligible for assistance of Rs. 20,000 in the name of the person. There are many rules of this scheme and we will talk in detail about what this scheme … Read more

PM-SYM: Pradhan mantri shram yogi man dhan yojana

Pradhan mantri shram yogi man dhan yojana Hello friends, our country is the country of agriculture and most of the people of our country work and earn their living. Pradhan mantri shram yogi man dhan yojana The economic condition of the people of our country is very poor. We know that our government often launches … Read more

When will the 8th installment of Kisan Yojana be deposited? Learn detailed information

The government is bringing many schemes in the interest of farmers in our country. Then the government has brought PM Kisan Yojana for the benefit of farmers. pm Kisan Yojana is benefiting millions of farmers in the country. pm Kisan Yojana has been launched through our Prime Minister. There are many reasons why the 8th … Read more

Government of Gujarat for various agricultural equipments.

Hello friends, many things have become smarter these days. We know that in earlier times people did not have any tools but people used to drink water from wells and lakes instead of farming and cooking with oxen and now all modern tools have come due to modern inventions. Now people have started cooking with … Read more

કુંવરબાઇ નું મામેરું – કુંવરબાઇ નાં મામેરું યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના : આપણા દેશ માં અત્યારે અનેક યોજનાઓ ચાલુ છે ત્યારે હાલમાં કુંવરબાઇ નું મામેરુંં યોજના પણ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલી રહી છે. કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના માં ગુજરાત ઘણા બધા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે. ગુજરાત ના દરેક સમાજ નાં લોકો દ્વારા કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના નો લાભ લેવામાં આવી રહ્યો … Read more