ઘર માં થયેલી ઉધઈ ને મફત આ દેસી ઉપાય થી ચપટી વગાડતાં કરો દુર. જાણો સચોટ ઉપાઈ

આપણે જાણીએ છીએ છે કે આપણે લાકડા  ઘર અને ઘરમાં  ફર્નિચર અને અનેક વસ્તુઓ લાકડા ની હોય છે. ઘરમાં લાડકા ની તેમજ ફર્નિચર સુશોભન માટે સારી લાગેછે પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ છે કે ઘરમાં લાકડું હોય તો ઉધઈ ગમે ત્યાંથી આવી જાય છે અને લાકડા ને ખાઈ ને તેનો બગાડ કરી નાખે છે. ઘરમાં તેમજ … Read more