ગ્રામ પંચાયત ની ચુંટણી ને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર, જાણો ક્યારે યોજાશે સરપંચો ની ચુંટણી.

આપણો દેશ લોકશાહી દેશ છે અને આપણા દેશ માં અનેક વખત અલગ અલગ ચુંટણીઓ યોજાતી હોય છે આપણા ગુજરાત માં ગ્રામ પંચાયત ની ચુંટણી ને લઈ ને લોકો ને ખુબજ ઉત્સાહ હોય છે લોકો ઇચ્છતા હોય છે કે તેમની પાર્ટી માંથી કોઈ ઉમેદવાર સરપંચ બને. ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત ની ચુંટણીઓ ને લઇ ને ગામ ના … Read more