પશુપાલકો માટે ખુશી નાં સમાચાર, બનાસ ડેરી નાં ચેરમેને કરી મોટી જાહેરાત.

નમસ્કાર પશુપાલક મિત્રો આપણા દેશમાં શ્વેત ક્રાંતિ માં ખૂબજ આગળ છે અને શ્વેત ક્રાંતિ માં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં માં બહોળા પ્રમાણ માં દૂધ ઉત્પાદન થાય છે અને હજારો પશુપાલકો દૂધ નાં વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. આપણા દેશ માં દૂધ નું ઉત્પાદન ખુબજ થાય છે અને દૂધ માંથી બનતી વાનગીઓ માં પણ આપણો દેશ મોખરે છે દૂધ … Read more