18 વર્ષ નો છોકરો 71 વર્ષ ની મહિલા ના પ્રેમ માં પડ્યો, અને 3 સપ્તાહ માં લગ્ન પણ કરી લીધાં

કહેવત છે ને કે પ્રેમ ની કોઈ ઉંમર નથી હોતી પ્રેમ ઉંમર જોઈને થતો નથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસળ આકર્ષણ થાય ત્યારે ફક્ત તેજ વ્યક્તિ ના વિચારો આવે છે એવુંજ કઈક આ કિસ્સા માં જોવા મળ્યું છે કે પ્રેમ ની કોઈ ઉંમર નથી હોતી, પ્રેમ એક નમ્બર છે બીજું કંઈ નથી એવું આ કિસ્સા માં … Read more