ખેડુત સાધન સહાય યોજના 2023. આઈ ખેડુત પોર્ટલ યોજના 2023. I khedut yojana 2023.

સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવતી હોય છે ત્યારે ફરી વખતે સરકારે ખેડૂતો માટે ખેતીવાડી માટે ઉપયોગી અનેક સાધનો માટેના ફોર્મ ભરવાનાં શરૂ કરી દિધા છે. ખેડૂતોને ખેતીમાં સાધનો ખુબજ ઉપયોગી હોય છે. આધુનિક સાધનો ખરીદવા માટે સરકાર સબસીડી આપતી હોય છે. ખેડૂત આવા અદ્યતન અને ટેકનોલોજી વાળા સાધનો ખરીદી શકે તે માટે સરકાર … Read more

Solar fencing sahay yojana Gujarat 2022.

As we know that the government has given assistance many times, once again the government has announced an assistance in which the farmers who want to get solar fencing assistance will be given assistance by the government. A number of welfare schemes for crop protection are launched by the Department of Agriculture, Welfare and Government … Read more

i khedut portal yojana 2022, farmers new yojana 2022 online apply

Many schemes for farmers have started filling up forms on i khedut poratal. We know that the government often comes up with various schemes for farmers in our country. Then in the year 2022-23 also many schemes for farmers have been issued by the government. The Department of Agriculture, Farmer Welfare and Co-operation of the … Read more

Smart Hand Tool Kit Scheme 2021 | New Registration | Eligibility | Documents list

You are searching for Smart Hand Tool Kit Sahay Yojana for Gujarat Farmer? Yes, here is the right place to get Smart Hand Tool Kit Sahay all Gujarat Farmer.  The process of This yojana benefits for all farmer registration on (આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2021) ikhedut.gujarat.gov.in official Farmer Portal. While the Government of Gujarat has … Read more

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | Animal Powered Sowing Scheme

Gujarat Government is implementing various schemes for farmers. A similar scheme has been implemented by the Rupani government for the farmers of Gujarat. The scheme started yesterday, till what date will the scheme form be filled? Where will the document be needed? You will find all the information on where to apply in this post. … Read more

ખેડૂતો માટે ટબ અને પ્લાસ્ટિક નાં બેરલ યોજના, મફત માં મળશે.

નમસ્કાર મિત્રો આપણા દેશ માં ખેડૂતો ને લગતી તેમજ પશુપાલકો ને લગતી યોજનાઓ અવાર નવાર આવતી રહેતી હોય છે. ખેડૂતો માટે ગોડાઉન યોજના,પશુપાલકો માટે ઘાસ ચાર યોજના જેવી તમામ અલગ અલગ યોજનાઓ આવતી રહેતી હોય છે. સરકાર ખેડૂતો માટે અલગ અલગ યોજનાઓ વિશે માહિતી i khedut portal પર મૂકતી રહેતી હોય છે. તેમાં આપણે અરજી … Read more