શનિદેવ ને ખુબજ પ્રિય છે આ 4 વસ્તુ, જેના એક પ્રયાસ માત્રાથી ખુલી જશે કિસ્મત નાં તાળા

આપણા પુરાણો મા અનેક માન્યતા ઓ છે. શનિદેવનું નામ આવતાં ની સાથે જ લોકો ડરી જાય છે શનિદેવ ને દંડ નાં સ્વામી માનવમાં આવે છે. શનિદેવ કર્મના દેવતા માનવામાં આવે છે અને તમારા કરેલા કાર્યોનું ફળ તમને જરૂર આપે છે. એટલા માટે ગ્રહો ની ચાલમાં શનિદેવને લઈને ગભરાવા ની જરૂર નથી. શનિદેવને અમુક વસ્તુઓ ખુબજ … Read more

દીવાળી નાં શુભ મુહર્ત જોવો. Diwali shub muhrat 2021

Hello friends, we celebrate many festivals in our country with fanfare. We are allowed to celebrate all religions in our country. We know that the biggest festival of Hindus is Diwali and in the festivals of Diwali, people celebrate Diwali with much fanfare. We buy sweets and wear new clothes and celebrate with fireworks. Just … Read more

Rashifal vikram Savant 2077 all Rashi

Welcome to Gujarati update site. Friends, we will talk about horoscopes. Many friends have horoscope days and many friends see their future based on horoscope and if they believe only by keeping it, then we will talk today.  This horoscope has been written by a good Shastri.  Regarding today’s horoscope in which how your day … Read more