ગુજરાતનું આ અદભુત હિલ સ્ટેશન જ્યાં ગુજરાતીઓ ને મોજ પડી જાય!

આપણે સૌ ચોમાસુ શરૂ થાય એટલે ફરવા જવા માટે વિચારીએ છીએ. ચોમાસું શરૂ થાય એટલે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને પર્યટકો સાપુતારા અને હિલ સ્ટેશન એ જવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ છે કે સાપુતારા ગુજરાત અને દેશભરમાં હિલ સ્ટેશન તરીકે વધુ જાણીતું છે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને ફરવા નાં શોખીનો માટે સાપુતારા પહેલી પસંદ … Read more

Best Water Park Gujarat

Best Water Park Gujarat

Best Water Park Gujarat : The state of Gujarat still has many monuments steeped in history, which attract tourists to Gujarat. But apart from these historical monuments, there are also many fun and attractive places for youth and children. Yes, there are many top class water parks in Gujarat where you can go to enjoy … Read more

Benefits of eating dragon fruit

Benefits of eating dragon fruit

Friends welcome to our site In this site we will explain to you about the benefits of eating dragon fruit. Please read the entire post for complete information. Benefits of Eating Dragon Fruit: Dragon fruit is pun called Kamalam fruit. Eating which brings great benefits to the body. Now dragon fruit is very common in … Read more

Rakshabandhan shubheshcha 2022

We celebrate many festivals and festivals. Our country is inhabited by people of many religions and castes. They have different identities due to their habitats and customs. People of Hindu, Muslim caste also live in the country, diversity is seen in their religion. In our Hindu religion, the festival of brother and sister is Rakshabandhan, … Read more