માનવ ગરિમા યોજના | Manav Garima Yojana 2022 @esamajkalyan.gujarat.gov.in 2022

Friends, our country is a developing country. And poverty is rampant in our country. Then our government has brought manav garima yojana to help the poor. Through this manav garima yojana, millions of poor sisters and poor families of Gujarat are being helped with various tools. The main purpose of manav garima yojana is to help the poor families of our country with different tools to reach out to them in business. From manav garima yojana we get many tools of small business which cost around 25,000 and the government gives them for free. If you also want to take advantage of manav garima yojana we will give full information about it.

Term and condition manav garima yojana

 • The age of the applicant should be 18-60 years.
 • Scheduled Castes who have an annual limit of 47,000 in rural areas and 67,000 in urban areas.
 • There is no income limit for the most backward castes among the Scheduled Castes.
 • If the benefit has been availed earlier by the beneficiary or the family of the beneficiary, the benefit is not eligible again.
 • Socially and educationally weaker sections, economically backward, minority castes, nomadic and emancipated castes are able to live their lives with dignity and are provided with various tools to help them get self-employment and earn a living in small businesses.
 • For manav garima yojana 25,000 tools are provided for many 28 occupations like masonry, tailoring, beauty parlor, barber work, blacksmith.

આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો હવે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન તમારા મોબાઈલ થી નામ, જન્મતારીખ, એડ્રેસ સુધારો કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો

There are a total of 28 different types of tools that are supported, which are the following:

 • Darji kam
 • Kadiya kam
 • Feriya mate lari
 • Senting kam
 • Vahan services
 • Mochi kam
 • Bharat kam
 • Kumbhar kam
 • Plumbar
 • Beauty parlour
 • Electric service
 • Welding kam
 • Suthar kam
 • Dhobi kam
 • Savarni supda banavava
 • Dhudh dahi vechva
 • Machli vechvi
 • Papad banavava
 • Hair cutting
 • Flower mill

Manav garima yojana

Documents

 1. Adhar card
 2. Ration Card
 3. Photo/sign
 4. Rahethan puravo ( light bill, telephone bill, licence,voter id,jamin dastavej)
 5. Applicant jati no dakhlo
 6. Aavak dakhlo
 7. Education certificate
 8. Bahendhari patrak
 9. Ekrar namu
 10. Mobile no.

Apply onlineClick here

Download FormClick here

How to apply online

First go to samaj kalyan office website click here
Then fill the details and registration samaj kalyan website.

 

Leave a Comment